FGU

Henrik Nielsen

”Vi skal sikre, at alle unge får et godt liv” – bestyrelsesformand Henrik NIelsen

Henrik Nielsen, bestyrelsesformand på FGU Syd- og Midtfyn – udpeget til bestyrelsen af Svendborg Kommune.

Hvad er FGU Syd- og Midtfyn her for – den centrale opgave/mål?

Henrik Nielsen er bestyrelsesformand på FGU Syd- og Midtfyn. Han er uddannet civiløkonom og arbejder som underviser i virksomhedsøkonomi og finansiering på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier.

Den centrale opgave for FGU Syd- og Midtfyn er at sikre, at vi får alle unge med – fra de fire ejerkommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø. Nogle har behov for at gå en lidt længere vej til en ungdomsuddannelse eller job, og her på FGU Syd- og Midtfyn skal vi sørge for, at netop de unge bliver løftet med en FGU, hvad enten det handler om faglige, sociale eller personlige udfordringer. Vores mål er at sikre, at de her unge får et godt liv, og et godt liv får man ved at blive en del af et fællesskab, og det kræver nogle kompetencer at blive del af et uddannelsesfællesskab og et arbejdsfællesskab, og de kompetencer får de unge her på FGU Syd- og Midtfyn.

Hvad vil du som bestyrelsesmedlem arbejde for på FGU Syd- og Midtfyn?

Jeg brænder særligt for at hjælpe de her unge mennesker på vej, for det er vigtigt for os allesammen, men især for dem, at de oplever sig som en del af et fællesskab. Oplever, at der er brug for dem, at de kan bidrage med noget, og at de er med til at løfte vores samfund.
Så jeg vil arbejde for at løfte de her unge mennesker.

Til den opgave skal vi som bestyrelse sikre, at vi har gode rammer – både fysiske rammer, men også i form af gode samarbejder med interessenter; kommuner, ungdomsuddannelser og erhvervslivet, for den her opgave skal vi løfte i fællesskab.
Så vi skal skabe nogle gode rammer for fællesskaber – blandt andet ved, at vi i bestyrelsen har medlemmer siddende fra både arbejdsgiver, arbejdstager og uddannelsesinstitutioner.
Det er også vigtigt at arbejde på gode samarbejdsrelationer med den Kommunale Unge Indsats, så vi i fællesskab med dem kan formulere en plan for den enkelte unge.
Samtidig skal vi sørge for at skabe en attraktiv arbejdsplads for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere. Det gør vi ved, at medarbejderne har nogle fornuftige rammer for at løfte opgaven. Det være sig fysiske rammer, et godt psykisk arbejdsmiljø og den rette sammenhæng mellem tid og opgave.

Hvad mener du om FGU – den forberedende grunduddannelse?

Jeg synes, vi er kommet rigtig godt i gang, og det fortjener både medarbejdere, ledelse, en konstruktivt, arbejdende bestyrelse og de forskellige samarbejdspartnere stor ros for.
FGU har givet et løft i forhold til tidligere, fordi mere håndfaste krav nu skal sikre progression for de unge mennesker.
I forhold til PGU – Produktionsgrunduddannelse har de nye prøvekrav været med til at opkvalificere den gode indsats, produktionsskolerne lavede før, og det at vi har fået fusioneret medarbejdere fra VUC og produktionsskolerne har givet et løft til begge personalegrupper. På VUC var man vant til prøver, til gengæld var produktionsskolerne vant til at arbejde praksisorienteret, og FGU er en god cocktail af de forskellige kompetencer.

Hvad er det gode ved FGU?

Noget af det gode er, at med FGU er der kommet én indgang, så det er blevet mere overskueligt for alle parter. Så tilbuddet til de unge er både opkvalificeret og forenklet.
Vi er stadig forholdsvis nye og har ikke så meget data endnu, så det skal selvfølgelig stå sin prøve i forhold til den dokumenterede effekt af FGU.

Hvad er udfordringerne i forhold til at løfte FGU?

Der kan være nogle udfordringer i forhold til de fysiske rammer, hvor rammerne for FGU bygger på overtagelse af de gamle produktionsskoler – uden at tænke på de ændrede rammer for FGU.
Der er også en udfordring i forhold til, at nogle af vores elever har forholdsvis lang vej til vores tilbud. Er du ung og bor på Ærø, i Bagenkop eller Lohals på Langeland, så er der langt, og nogle af vores elever er udfordret på mobilitet, men vi vil gøre alt for at fastholde dem.

Hvilke pejlemærker for fremtiden mener du, er de vigtigste for FGU Syd- og Midtfyn?

Det vigtigste pejlemærke er, at vi rent faktisk lykkes med, at flere unge mennesker får en uddannelse og kommer i job. Skal vi lykkes med at løfte de unge videre, kræver det, at vi er i stand til at lave et tilbud, hvor vores elever og ansatte trives.

 

Kort om Henrik Nielsen
Henrik Nielsen er uddannet civiløkonom og arbejder som underviser i virksomhedsøkonomi og finansiering på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier. Derudover har han de sidste 11 år siddet i Svendborg Byråd for Det Konservative Folkeparti, og han stiller også op som spidskandidat for partiet til kommunalvalget i 2021. Siden den 1. januar 2018 har han været formand for Børne- og Ungeudvalget i Svendborg Kommune.
Henrik Nielsen har undervist de sidste 26 år, men længere tilbage i tiden har han prøvet alt muligt forskelligt. Han har arbejdet som hospitalsportør, været bryggeriarbejder, handicapmedhjælper, været i produktionen på en maskinfabrik og arbejdet med IT og logistik hos MD Foods – det nuværende ARLA.
Interessen for ungdomsuddannelser kommer blandt andet fra jobbet som underviser på netop en ungdomsuddannelse og fra hans kommunalpolitiske arbejde, hvor han ad to omgange har siddet i børne- og ungeudvalget.

Leave a comment

☀️ VI ER GÅET PÅ SOMMERFERIE! God sommer, og på gensyn d. 5. August ☀️ (Telefon åbner i uge 31)