FGU

”Vi skal løfte så mange unge mennesker som muligt” – bestyrelsessmedlem Lisa Pihl Jensen

Lisa Pihl Jensen, næstformand på FGU Syd- og Midtfyn – udpeget til bestyrelsen af Langeland Kommune.

Hvad er FGU Syd- og Midtfyn her for – den centrale opgave/mål?

Lisa Pihl Jensen er næstformand på FGU Syd- og Midtfyn. Hun er uddannet merkonom og sygehjælper og arbejder som kirketjener. Derudover sidder hun i kommunalbestyrelsen på Langeland, hvor hun er 1. viceborgmester.

Set fra min stol er den centrale opgave at få alle med, og målet er, at FGU Syd- og Midtfyn får givet så meget støtte, hjælp og uddannelse, så vores unge mennesker får selvtillid, kompetencer og lyst til at gå videre og skabe deres eget liv.

Hvad vil du som bestyrelsesmedlem arbejde for på FGU Syd- og Midtfyn?

Jeg vil arbejde for, at vi opnår nogle resultater her på FGU Syd- og Midtfyn – at uddannelsen flytter noget for de unge mennesker, der har brug for lidt ekstra i forhold til at komme i job eller uddannelse.
Helt personligt brænder jeg for, at vi får en form for basismodul på Langeland. Et før-modul, hvor man kan blive modnet til at komme videre til FGU inde i Svendborg. Vi har en gruppe unge her på Langeland, som vi har svært ved at få over broen til Svendborg – så en form for basismodul her på øen kunne hjælpe på vej.

Hvad mener du om FGU – den forberedende grunduddannelse?

FGU er godt tænkt, og det er virkelig spændende med en ny uddannelse, der skal være det tredje spor – på lige fod med gymnasier og erhvervsskoler. Det tredje spor, hvor man samler alle tidligere tilbud for unge, der har brug for lidt ekstra; fagligt, socialt eller personligt. Man forbereder de unge til livet, job og uddannelse.
Det er ekstremt vigtigt, at alle unge mennesker får en uddannelse, men vi har en gruppe, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, og netop den gruppe skal FGU hjælpe på alle måder. Så de unge kan se, at vi som samfund også har brug for dem, og at det nytter noget at tage en uddannelse.

Hvad er det gode ved FGU?

Det gode ved FGU er, at der virkelig bliver taget hånd om de unge mennesker, de får vejledning, hjælp og kompetencer, så ingen bliver efterladt på perronen.
Samtidig er det blevet nemmere for de unge at navigere rundt i, fordi FGU samler en masse tidligere tilbud under én hat.
Muligheden for at løfte de unge mennesker er derfor også større med FGU, fordi man ikke længere bliver kastet rundt mellem forskellige steder. Nu er man ét sted – på FGU, og så tager FGU individuel hånd om den enkelte elev og laver et skræddersyet tilbud.

Hvad er udfordringerne i forhold til at løfte FGU?

Hver gang man går fra noget gammelt til noget nyt, følger en udfordring med, at vi allesammen skal lære det nye at kende. Selvom FGU Syd- og Midtfyn ligger på matriklerne af tre gamle produktionsskoler, så er FGU ikke en produktionsskole, og vi har en stor udfordring med at komme af med det gamle ry og i at sælge det nye koncept til især forældre og skoleverdenen.
Der har været mange sten på vejen i opstarten af FGU; it-systemer, der ikke virker, fusionering af forskellige medarbejdere og opbygning af en helt ny kultur og en helt ny uddannelse. FGU’en er også underfinansieret fra politisk side, og der er nogle udfordringer med bygningsmassen, for mange steder lever bygningerne ikke op til de krav, lovgivningen stiller til undervisningen.

Hvilke pejlemærker for fremtiden mener du, er de vigtigste for FGU Syd- og Midtfyn?

Det vigtigste pejlemærke for FGU Syd- og Midtfyn er, at vi skal have løftet så mange unge mennesker som muligt.
Samtidig skal vi reelt have gjort FGU til det tredje spor – accepteret på lige niveau med gymnasier og erhvervsskoler. Hvor du som ung går videre på et gymnasium, hvis du har evner og interesse for det. Hvor du vælger en erhvervsskole, hvis dine evner og interesser går i den retning, og hvis du ikke lige ved, hvad du vil, eller du har brug for lidt hjælp, så vælger du FGU, og det er lige så fint som de to andre.

 

Kort om Lisa Pihl
Lisa Pihl Jensen er uddannet merkonom og sygehjælper og arbejder i dag som kirketjener i både Rudkøbing og Humble Sogn på Langeland. Derudover har hun de sidste 18 år siddet i kommunalbestyrelsen på Langeland, og hun stiller også op til kommunalvalget i 2021. Siden den 1. januar 2018 har hun været 1. viceborgmester og formand for Sundhedsudvalget i Langeland Kommune. Lisa Pihl Jensen har tidligere arbejdet som hjemmehjælper, og i 19 år arbejdede hun for fagforeningen FOA, fra 2006 til 2014 var hun formand for FOA Svendborg.
Unge og vigtigheden af uddannelse har interesseret Lisa Pihl Jensen i mange år, og hun sidder også i Lærings-, Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune – et udvalg, der også dækker skoleområdet.