PGU

PGU

Produktionsgrunduddannelse

Produktionsgrunduddannelsen gennemføres inden for et fagligt tema og på et værksted, hvor undervisningen tager udgangspunkt i en produktion. De 12 temaer er samlet i fire hovedgrupper som på erhvervsuddannelserne.

På PGU følger du undervisningen på et værksted med integreret undervisning i dansk, matematik og PASE. Der vil endvidere være mulighed for undervisning i valgfag.
Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau, når du af underviseren vurderes at have nået dette niveau. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Ved afslutning af forløbet i et fagligt tema før den afsluttende prøve giver underviseren en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, FGU 2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke bestået.
Eleven kan gå til afsluttende praksisrelateret prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSEN UDBYDER DISSE FAGLIGE TEMAER:

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

  • Omsorg og sundhed

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

  • Musisk og kunstnerisk produktion

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

  • Mad og ernæring
  • Jordbrug, skovbrug og fiskeri

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

  • Byg, bolig og anlæg
  • Kommunikation og medier
  • Industri (plast, metal m.m.)

Flere detaljer om PGU her

Før du kan starte på PGU’en, skal du muligvis gennemføre et basisforløb

Læs mere om den almene grunduddannelse (AGU) her

Læs mere om erhvervsuddannelsen (EGU) her

Se hvilke fag der er tilgængelige på din udvalgte skole

Svendborg

Tjek hvilke fag vores skole i Svendborg kan tilbyde dig

SE TILGÆNGELIGE FAG

Ringe

Tjek hvilke fag vores skole i Ringe kan tilbyde dig

SE TILGÆNGELIGE FAG

Faaborg

Tjek hvilke fag vores skole i Faaborg kan tilbyde dig

SE TILGÆNGELIGE FAG