FGU

”Vi skal give de unge nogle sejre og succeser” – bestyrelsessmedlem Freddy Knecht

Freddy Knecht, bestyrelsesmedlem på FGU Syd- og Midtfyn – udpeget til bestyrelsen af LO – i dag FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation

Hvad er FGU Syd- og Midtfyn her for – den centrale opgave/mål?

Freddy Knecht er bestyrelsesmedlem på FGU Syd- og Midtfyn. Han er uddannet klejnsmed på Svendborg Værft og har siden 2013 været formand for Dansk Metal Sydfyn

FGU Syd- og Midtfyns centrale opgave er at løfte de unge mellem 15 og 25 år, som af den ene eller anden grund har det svært. Give dem nogle sejre og succeser, så vi sørger for, at alle unge mennesker kommer med. Det er rigtig vigtigt, at vi ikke efterlader nogen på perronen, og ligegyldigt hvor mange gange de unge falder, skal vi blive ved med at samle dem op.

Hvad vil du som bestyrelsesmedlem arbejde for på FGU Syd- og Midtfyn?

Jeg er bredt funderet i både erhvervslivet og uddannelsessystemet og har derfor et stort netværk, som jeg gerne vil byde ind med. De unge mennesker, der ikke er uddannelsesparate eller er skrøbelige af forskellige årsager, dem vil jeg meget gerne hjælpe. Jeg sparker gerne døre ind til virksomheder og erhvervsråd – for at få gjort det tydeligt, at det at få alle med er en samfundsopgave, som vi skal løse i fællesskab. Nogle har svært ved at møde til tiden, andre har faglige udfordringer, nogle har en social baggrund og nogle oplevelser, de har svært ved at lægge bag sig, men vi skal meget nødigt tabe nogle af de unge mennesker på gulvet. Så vi skal stå sammen, have fokus på socialt ansvar og hjælpe de unge videre. Give dem en særlig, håndholdt støtte, hente dem på hjemmeadressen om nødvendigt – og give dem en tro på, at de sagtens kan komme videre og få et godt liv. Jeg vil også gerne være med til at vise dem, at man kan bruge en faglig uddannelse til mange ting. Jeg var selv skoletræt som ung, blev siden uddannet som smed på Svendborg Værft, og jeg har rejst rundt i både Tyskland, Irland og Norge med mit svejsecertifikat.

Hvad mener du om FGU – den forberedende grunduddannelse?

Det er godt, at der med FGU er kommet et samlet tilbud med fokus på at hjælpe de ikke-uddannelsesparate og lidt mere skrøbelige unge mennesker videre i job og uddannelse. For får vi ikke alle med, får vi en pukkel, vi som samfund selv skal betale. Så vi skal arbejde for at gøre FGU-eleverne til gode samfundsborgere, der arbejder og betaler skat.

Hvad er det gode ved FGU?

Det gode ved FGU er selve ordet ”forberedende grunduddannelse”. For det er vigtigt at holde for øje, at FGU ikke er et socialkontor eller en uddannelse. Det er en forberedende grunduddannelse, hvor vi får løftet de unge, som er udfaldstruet eller som har noget med i rygsækken, som gør det svært – og det handler ikke kun om, at de ikke har fulgt med i skolen.

Hvad er udfordringerne i forhold til at løfte FGU?

Ved den nyligt vedtagne finanslov er der kommet flere penge til FGU, men generelt har der været for lidt bevågenhed fra Christiansborg, og FGU-institutionerne mangler penge. Ikke til højere lønninger, men til at give bedre værktøjer og ansætte flere medarbejdere, så vi kan holde hånden under eleverne på en helt anden måde. Eleverne på FGU kommer med vidt forskellige udfordringer og kan ikke bare bundtes i grupper. Der er brug for håndholdte indsatser, og det kræver tilstrækkeligt med ressourcer. Det vigtigste pejlemærke er, at vi rent faktisk lykkes med, at flere unge mennesker får en uddannelse og kommer i job. Skal vi lykkes med at løfte de unge videre, kræver det, at vi er i stand til at lave et tilbud, hvor vores elever og ansatte trives.

Hvilke pejlemærker for fremtiden mener du, er de vigtigste for FGU Syd- og Midtfyn?

For mig er det vigtigste pejlemærke for FGU Syd- og Midtfyn, at vi sætter de unge i centrum, så de føler sig værdsatte.

 

Kort om Freddy Knecht
Freddy Knecht er uddannet klejnsmed på Svendborg Værft og har rejst som smed i blandt andet Norge, Tyskland og Irland. I 2007 blev han kasserer for Dansk Metal Sydfyn, og siden 2013 har han siddet i formandsstolen samme sted. Freddy Knecht er også bestyrelsesformand for Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, og derudover sidder han i både Svendborg Erhvervsråd og Erhvervsråd Langeland. Som såvel fagforeningsformand og via sine forskellige poster går han meget op i uddannelse af unge.

 

Leave a comment