Elev

Elev på FGU

Her kan du læse vigtig information om at være elev på FGU

Skoleydelse og madordning

Når du går på FGU, får du skoleydelse. Ydelsen varierer i forhold til, om du bor hjemme eller for dig selv. Hvis du har børn, er det også muligt af få et tillæg.

Vær opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisningen. Hvis du er syg, tæller dette som lovligt fravær, og du vil selvfølgelig ikke blive trukket i ydelse.
Når du bliver indskrevet på skolen, er det vigtigt, at dine oplysninger om, hvorvidt du bor hjemme eller ej, er korrekte. Ligeledes er det vigtigt, at du informerer skolen, hvis der sker ændringer, mens du går på skolen.

Madordning

Elever får gratis morgenmad, frugt, kaffe og the. Der tilbydes også frokost, til en pris på 300 kr (aug-juni). Dette beløb vil blive trukket over skoleydelsen. Da spisningen er en del af undervisningen, er der mødepligt til begge måltider.

Mødetider

Der vil blive udleveret ugeskema på din linje. Nedenstående model er et grundskema.

Skemaopbygning august 2019

Visning på mobil: Flip din telefon, for optimal visning af skema.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pauser
08.15-09.45 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1
09.45-10.00 15 min
10.00-11.30 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2
11.30-12.15 45 min
12.15-13.45 Studiecafe Modul 3 Nyhedstime (60 min) Valgfag Modul 3
13.45-14.00 15 min
14.00-15.30 Valgfag
 • Fælles morgenmad kl. 8.15 på holdene
 • Fælles frokost hver dag i spisesalen

 

Fraværsregistrering på FGU Syd- og Midtfyn

I henhold til de fem idealer og orden- og samværsregler for FGU Syd- og Midtfyn

  1.   Du skal møde til tiden kl. 08:15 og deltage i undervisningsaktiviteterne til skoledagen slutter.
  2.   Hvis du er syg, ringer du til din kontaktlærer efter kl. 08.15 og melder dig syg. Hvis du ikke kan få fat i din kontaktlærer, ringer du til skolens hovednummer på telefon: 62224110.
  3.   Hvis du skal til læge, tandlæge eller andet, og dette besøg ikke kan placeres uden for skolens undervisningstid, skal du huske at give din kontaktlærer besked senest dagen før, så du kan få godkendt dit fravær.
  4.   Hvis du har gentagende fravær, vil du blive indkaldt til en samtale på skolen.
  5.   Vær opmærksom på at det fravær som ikke er godkendt af din lærer, anses for at være ulovligt, og du vil derfor blive trukket i skoleydelse ved næste udbetaling.

Der vil komme flere retningslinjer for fravær senere på året.

Ferieplan

Ferieplan for skoleåret 2020/2021

 • Efterårsferie i uge 42
 • Juleferie d. 24. december + 28.-31. december 2020
 • Sommerferie i uge 27+28+29+30

Forsikring

Du skal være opmærksom på, at dine ejendele ikke er forsikret, mens du er i skole. Du/dine forældre skal have egen forsikring. Pas derfor godt på dine egne og andres ting.

Bliv elev på FGU

Oplysninger om rundvisning på de 3 skoler:

I Faaborg er der optagelsesdage mandag og torsdag og rundvisning mandag efter aftale.

I Ringe er der optagelsesdage mandag og torsdag.
Rundvisning hver mandag kl. 10.00. Det er ikke nødvendigt med tilmelding.

I Svendborg er der optagelsesdage mandag og torsdag.
Rundvisning i Svendborg hver torsdag kl. 10.30 ved vejlederhuset. Det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Her kan du se mødetiderne for de nye elever på de 3 skoler torsdag den 6. august 2020

Velkomstbrev Ringe

 

Velkomstbrev Svendborg – AGU og AGU Basis

 

Velkomstbrev Svendborg – PGU og Basis

 

Velkomstbrev Faaborg

Ordensregler

Hvorfor har vi kun 5 ordensregler

Velkommen til FGU Syd- og Midtfyn.

Vi glæder os til at være vært for din fremtid.

Vi inviterer dig ind i et fællesskab, hvor vi er sammen om at udvikle en skole, hvor alle går glade hjem.

Når vi sender dig videre ud i verden, er det med et spejl og en kikkert i din rygsæk.

Vi har 5 regler, der er lette at huske og vigtige at følge. Vi har valgt kun at have 5 regler, fordi vi grundlæggende har tillid til hinanden og har en forventning om, at alle vores elever

godt er klar over, hvordan du skal opføre dig.

For hele tiden at være synkroniseret med vores elever, bliver de 5 regler evalueret og vurderet i elevrådet hvert halvår.

 

Vi glæder os til at samarbejde med dig!

 

5 regler:

 • Vi skal have forventninger til hinanden, og det skal give mening at være elev her!
 • Du skal behandle andre med respekt og hensynsfuldt på skolen og i den virtuelle verden
 • Du skal komme til tiden og være læringsparat
 • Du må ikke ryge i skoletiden
 • Du må ikke være påvirket af rusmidler, ikke besidde eller sælge rusmidler

 

Ordens- og samværsregler som rammen for de 5 idealer

Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af institutionens ordens- og samværsregler

Befordring

Ungdomskort

Ungdomskort er et kort til offentlig transport, hvor du får rabat. Du kan få ungdomskort, hvis du opfylder en af følgende betingelser:

 • Er mellem 16 og 19 år.
 • Er elev på en ungdomsuddannelse.
 • Studerende på en videregående uddannelse, der er godkendt til SU.

Hvilke fordele er der ved et Ungdomskort?

 • Du kan rejse ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted.
 • Du kan rejse ubegrænset i hele dit eget takstområde (se takstområder på Sydtrafik.dk).
 • Du kan rejse i andre, og på tværs af, takstområder med bus til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er ca. halvdelen af en voksenbillet.
 • Du kan rejse på tværs af takstområder med tog hos DSB og Arriva og få rabat på togbilletter i hele landet med en DSB ungbillet.
 • Du kan få rabat på rejser på tværs af landet med fjernbusserne.

Søg først ungdomskort, når du er indskrevet.

For at kunne søge om godkendelse til et ungdomskort skal du være indskrevet på FGU skolen, så fx oplysninger om skolens adresse er på plads.
Skolens adresse kommer automatisk frem, når FGU skolen har indskrevet dig. Vent med at søge, til indskrivningen er på plads. Når du er godkendt, er du klar til at bestille. Du skal bruge NemID og kontooplysninger. Du får kortet tilsendt med posten ca. 14 dage efter, du har bestilt det.

Du søger ungdomskort på ungdomskort.dk

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse.

 

Læs om støtteformer og muligheder for at få SPS:

SPS når du er elev på FGU

Vejledning

Svendborg

FGU vejleder

 

Lone Høgh Jensen 51 83 76 22 lhj@fgusydogmidtfyn.dk
Tommy Jørgensen 21 48 75 95 tj@fgusydogmidtfyn.dk
Matilde Klarskov Larsen 61 61 37 16 mkl@fgusydogmidtfyn.dk
Julie Prahl Junge Larsen 51 50 94 69 jpl@fgusydogmidtfyn.dk

 

EGU vejleder

Kristian Damsgaard 40 11 12 98 kdam@fgusydogmidtfyn.dk

Ringe

EGU vejleder

Anita Scharff 24 98 27 69 as@fgusydogmidtfyn.dk

Faaborg

FGU vejleder

Dorte Skou 24 25 34 92 ds@fgusydogmidtfyn.dk

Instruktionsvideo

Kontakt os her

Telefontid: 8.00 – 14.00
Telefon: 6222 4110

 

Faaborg afdeling
Nyborgvej 58
5600 Faaborg

 

Ringe afdeling
Korsvangen 11
5750 Ringe

 

Svendborg afdeling
Tipsvænget 19
5700 Svendborg

Ene Wolfsberg
Direktør
2325 9414

ew@fgusydogmidtfyn.dk

Lennart Simonsen
Økonomi og administrationschef
2016 5135

ls@fgusydogmidtfyn.dk

Charlotte Løkke                     
Uddannelsesleder
2380 0830

cl@fgusydogmidtfyn.dk

Hans Erik Hansen
Skoleleder
2148 7611

heh@fgusydogmidtfyn.dk

Birgit Lykke Hansen
Skoleleder
2343 3217

blh@fgusydogmidtfyn.dk

Birgitte Weidenhof
Skoleleder
29917015

bw@fgusydogmidtfyn.dk

Mød en elev på FGU

Her kan du læse om, hvordan det er at være elev på FGU

“Det bedste er nok den frihed man har, og at man skaber bånd både til de andre elever og lærerne. Man kan snakke med alle, og alle virker glade.”

Nicki, 18 år

“Skolen har vist mig hvem jeg egentlig er, jeg er ligesom sluppet fri og er kommet i gang. Det er helt sikker vigtigt, at der også er noget faglig undervisning.” 

Xhevdet, 19 år

“Janteloven styrer ikke her, men vi respekterer og accepterer hinanden. FGU vil give mig tid til at styrke min kompetencer og komme videre i uddannelse.”

Natasja, 18 år