AGU

AGU

Almen Grunduddannelse

På almen grunduddannelse (AGU) arbejder du med forskellige praksisser og almene fag. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling.

Således er undervisningen i almene fag tæt koblet til de projekter eller temaer, der arbejdes med på et hold.

Du kan gå til afsluttende prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen.

ALMEN GRUNDUDDANNELSE UDBYDER PRAKSIS OG 8 ALMENE FAG:

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Matematik
  • Engelsk
  • Identitet og medborgerskab (unges identitetsudvikling, medborgerskab, dannelse, psykologi)
  • Naturfag
  • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, erhvervslære, samarbejdslære)
  • Samfundsfag
  • Valgfrit udbudsfag: Teknologiforståelse

Flere detaljer om AGU her

Læs mere om produktionsgrunduddannelsen (PGU) her

Læs mere om erhvervsgrunduddannelsen (EGU) her

Se hvilke fag der er tilgængelige på din udvalgte skole

Svendborg

Tjek hvilke fag vores skole i Svendborg kan tilbyde dig

SE TILGÆNGELIGE FAG

Ringe

Tjek hvilke fag vores skole i Ringe kan tilbyde dig

SE TILGÆNGELIGE FAG

Faaborg

Tjek hvilke fag vores skole i Faaborg kan tilbyde dig

SE TILGÆNGELIGE FAG