EGU

EGU

Erhvervsgrunduddannelse

På EGU sporet “Erhvervsgrunduddannelse” er du i virksomhedspraktik. Hertil kommer skoleforløb, hvor du deltager i undervisning, der er relevant for praktikforløbet. Skoleforløbene kan ud over det fagligt relevante indeholde dansk, matematik og PASE. Skoleforløbene kan endvidere helt eller delvist bestå i kombinationsforløb.

Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau, når eleven af underviseren og virksomheden vurderes at have nået dette niveau.
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Ved afslutning af forløbet i et fagligt tema før den afsluttende prøve, giver underviseren dig en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, FGU 2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke bestået.

Du kan gå til afsluttende praksisrelateret prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN UDBYDER DISSE FAGLIGE TEMAER:

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

 • Omsorg og sundhed

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

 • Handel og kundeservice
 • Turisme, kultur og fritid
 • Musisk og kunstnerisk produktion

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

 • Mad og ernæring
 • Miljø og genbrug
 • Jordbrug, skovbrug og fiskeri

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

 • Byg, bolig og anlæg
 • Kommunikation og medier
 • Motor og mekanik
 • Service og transport
 • Industri (plast, metal m.m.)

Flere detaljer om EGU her

Før du kan starte på EGU’en, skal du muligvis gennemføre et basisforløb

Læs mere om den almene grunduddannelse (AGU) her

Læs mere om produktionsgrunduddannelsen (PGU) her

Se hvilke fag der er tilgængelige på din udvalgte skole

Svendborg

Tjek hvilke fag vores skole i Svendborg kan tilbyde dig

SE TILGÆNGELIGE FAG

Ringe

Tjek hvilke fag vores skole i Ringe kan tilbyde dig

SE TILGÆNGELIGE FAG

Faaborg

Tjek hvilke fag vores skole i Faaborg kan tilbyde dig

SE TILGÆNGELIGE FAG