Organisation

Organisation

Her kan du læse om FGU som organisation

Bestyrelsen

Bestyrelsen for den forberedende grunduddannelse (FGU) på Syd- og Midtfyn

Navn Baggrund Udpeget af
Henrik Nielsen
Formand
Formand for Børne- og Ungeudvalget
Næstformand i Miljø- og Naturudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Byrådsmedlem for Konservative i Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Lisa Pihl Jensen
Næstformand
Viceborgmester og sundhedsudvalgsformand Langeland Kommune
Kim Aas Christensen Medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Formand for Opvækst- og Læringsudvalget
Faaborg-Midtfyn Kommune
Minna Henriksen Medlem af kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune.
Formand for Kultur- og Socialudvalget
Ærø Kommune
Sten Jensen A-kasseleder
3F Bygningsarbejderne Fyn
FH Sydfyn
Freddy Nymark Knecht Formand for Dansk Metal FH Sydfyn
Carl Aage Jensen Formand for bestyrelsen i C.C. Jensen A/S Dansk Industri
Lars Esbensen Murermester, Jelle-Bo udlejning Dansk Byggeri
Lokalforening Sydfyn
Allan Kruse
Svendborg Erhvervsskole
Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Erhvervsskolerne
Birgit Villebro Skoleleder for Nymarkskolen i Svendborg Bestyrelsen
Ketil Bo Amtrup FGU-lærer Medarbejderrepræsentant
Kristian Damsgaard EGU-vejleder Medarbejderrepræsentant
Vakant Elev Elevrepræsentant
Vakant Elev Elevrepræsentant


Ledelsen

Ledelsen for den forberedende grunduddannelse (FGU) på Syd- og Midtfyn

Ene Wolfsberg
Direktør
2325 9414

ew@fgusydogmidtfyn.dk

Lennart Simonsen
Økonomi og administrationschef
2016 5135

ls@fgusydogmidtfyn.dk

Charlotte Løkke                     
Konst. skoleleder
Svendborg
2380 0830

cl@fgusydogmidtfyn.dk

Birgit Lykke Hansen
Skoleleder
Faaborg og Ringe
2343 3217

blh@fgusydogmidtfyn.dk

Birgitte Weidenhof
Skoleleder (barsel)
Svendborg
2991 7015

bw@fgusydogmidtfyn.dk

Teams

TEAMS på de tre skoler ser således ud

Team Ringe Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 Mediegrafisk, Byg og Træ, Natur og Anlæg Jørn Lind, Roland Vogt, Ole Høngaard Jensen, Gitte Albert Jørgensen, Tanja Madsen Jørn Lind
Team 2 Mad og ernæring, AGU, Basis Mette Paarup, Bettina Søndergaard Buk , Helene B. Konner, Bente Kofod Nørgaard-Sørensen, Anita Scharff Mette Paarup
Team Faaborg Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 AGU, IT-support, Basis PGU, Omsorg, sundhed og pædagogik Vibeke Nørgaard, Peter Stig Jørgensen, Kirsten Duelund Hansen, Magdalene Kiilerich, Christina Hegelund Jensen, Dorte Skou, Vibeke Plehn Vibeke Nørgaard
Team 2 Byggeri, Træ og Metal, Natur og anlægspleje, Mad og ernæring Jakob Tænner, Allan Knudsen, Trine Graversen, Jørn Sønder, Dennis Ørnholm Pedersen Trine Graversen
Team Svendborg Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 AGU og AGU Basis Sara Benedictsen Nislev, Ketil Bo Amtrup, Nikolaj Møller-Nielsen, Kim Kaspersen, Hanne Priisholm, Dorte Nielsen, Matilde Klarskov Larsen Kim Kaspersen
Team 2 Mediegrafisk, Musik Ditte Bech Mellson, Simon Høirup, Jacob Maribo, Line Palle Jørgensen, Tommy Jørgensen Jacob Maribo
Team 3 Mad og ernæring, Omsorg, sundhed og pædagogik, EGU (Svendborg og Faaborg) Helle Brun Jessen, Silke Lüders, Julie Prahl Junge Larsen, Laura Nørmark Jessen, Trine Koustrup, Anni Lykke Nyholm, Kristian Damsgaard Trine Koustrup
Team 4 Industri og design, Byggeri og træ, Natur og anlægspleje Kevin Larsen, Carsten Henriksen, Christian Goldbeck, Søren Bøgdal, Lone Høgh Jensen Søren Bøgdal
Team 5 PGU/EGU Basis Thomas Kristensen, Inger Olsen, Ditte Sørensen Thomas Kristensen

Organisationsdiagram

Mission og Vision

Visionen for FGU Syd- og Midtfyn

 

Vi er et fællesskab med høj faglighed og kærlige benspænd, hvor vi sammen er undersøgende på din vej til job og uddannelse i et meningsfuldt liv.

Vi er vært for din fremtid

 

Missionen for FGU Syd- og Midtfyn

 

At alle unge under 25 år får lige adgang til ungdomsuddannelser, arbejde og mulighed for at træffe bæredygtige valg* i et demokratisk samfund.

Vi arbejder med elevernes læring med afsæt i de 15 didaktiske principper.

Vi samarbejder med eleverne om at løfte kvaliteten i deres uddannelse.

Vi arbejder systematisk med elevernes fremmøde, trivsel og overgangene til uddannelse eller arbejde.

Elevernes læring og trivsel er et fælles ansvar

 

*Med bæredygtighed mener vi, at vi træffer valg med afsæt i hensynet til ansvar for økonomi, sociale forhold og klima/miljø hensyn.

 

Pejlemærker

 

Fremmøde

Kom og sæt håndtryk

Mennesker gror bedre sammen – her er der håndsfrihed

Trivsel

Alle går glade hjem

Alle er en ligeværdig del af fællesskabet og bliver mødt af kærlige krav og

dygtighed.

Overgang

Spejl og kikkert
Du er på vej mod nye mål med indsigt og udsyn

Strategi for Finansiel Risikostyring for FGU Syd- og Midtfyn

Fakturering

Fakturaer til FGU Syd- og Midtfyn skal være elektroniske og opfylde en række krav, som du kan se her på siden.

 

FGU Syd- og Midtfyns CVR- og EAN-nummer:

CVR-nummer: 39815885
EAN-nummer: 5798000561816

 

Krav til elektroniske fakturaer:

FGU Syd- og Midtfyn modtager kun elektroniske fakturaer.
Fakturaen skal opfylde følgende krav:

 • Fakturaen eller kreditnotaen skal være stilet til:

FGU Syd- og Midtfyn
Tipsvænget 19
5700 Svendborg

 • Fakturaen skal sendes til EAN-nummer: 5798000561816
  • Fakturaen skal indeholde:
   – leverandørens CVR-nummer
   – navn på den medarbejder der har bestilt og afdeling
   – leveringsadresse (da vi har skoler i Ringe, Faaborg og Svendborg)
   – fakturanummer og fakturadato skal fremgå tydeligt.
 • Det leverede skal være beskrevet på fakturaen samt pris og momsbeløb.
 • Den elektroniske faktura skal være udformet i OIOUBL-format

Kvalitetssystem

Indhold er på vej…

Kontrolrapport

Her kan du finde vores kontrolrapporter fra Faaborg, Ringe og Svendborg

Kontrol Rapport Svendborg

Kontrol Rapport Ringe

Kontrol Rapport Faaborg