Organisation

Organisation

Her kan du læse om FGU som organisation

Bestyrelsen

Bestyrelsen for den forberedende grunduddannelse (FGU) på Syd- og Midtfyn

Navn Tlf./mobil E-mail Baggrund Udpeget af
Henrik Nielsen
Formand
23924979 Nielsen@svendborg.dk Formand for Børne- og Ungeudvalget
Næstformand i Miljø- og Naturudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Byrådsmedlem for Konservative i Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Lisa Pihl Jensen
Næstformand
23242478 lpj@langelandkommune.dk Viceborgmester og sundhedsudvalgsformand Langeland Kommune
Kim Aas Christensen 72531715 kaa@fmk.dk Medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Formand for Udvalget for Opvækst og Læring
Faaborg-Midtfyn Kommune
Minna Henriksen 61745940 mhe-kb@aeroekommune.dk Medlem af kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune.
Formand for Kultur- og Socialudvalget
Ærø Kommune
Sten Jensen
Medlem af Forretningsudvalget
70300814 sten.jensen@3f.dk A-kasseleder
3F Bygningsarbejderne Fyn
LO
Freddy Nymark Knecht 21432519 frnk@danskmetal.dk Formand for Dansk Metal LO
Carl Aage Jensen
C.C. Jensen A/S
22222950

 

 

caj@cjc.dk

Formand for bestyrelsen i C.C. Jensen A/S Dansk Industri
Lars Esbensen 40252091
62541390
lars@esben.dk Murermester, Jelle-Bo udlejning Dansk Byggeri
Lokalforening Sydfyn
Allan Kruse
Medlem af Forretningsudvalget
Svendborg Erhvervsskole
72225701 akru@sesg.dk Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Erhvervsskolerne
Ketil Bo Amtrup 24756496

 

kba@fgusydogmidtfyn.dk FGU-lærer Medarbejderrepræsentant
Birgit Villebro
Selvsupplerende medlem
62236204
23308350
Birgit.Villebro@svendborg.dk Skoleleder for Nymarkskolen i Svendborg Bestyrelsen
Kristian Damsgaard 40111298 kdam@fgusydogmidtfyn.dk EGU-vejleder Medarbejderrepræsentant
Jakob Daly
jako9607@elev.fgusydogmidtfyn.dk Elev Elevrepræsentant


Ledelsen

Ledelsen for den forberedende grunduddannelse (FGU) på Syd- og Midtfyn

Ene Wolfsberg
Direktør
2325 9414

ew@fgusydogmidtfyn.dk

Lennart Simonsen
Økonomi og administrationschef
2016 5135

ls@fgusydogmidtfyn.dk

Charlotte Løkke                     
Uddannelsesleder
2380 0830

cl@fgusydogmidtfyn.dk

Hans Erik Hansen
Skoleleder
2148 7611

heh@fgusydogmidtfyn.dk

Birgit Lykke Hansen
Skoleleder
2343 3217

blh@fgusydogmidtfyn.dk

Birgitte Weidenhof
Skoleleder
2991 7015

bw@fgusydogmidtfyn.dk

Teams

TEAMS på de tre skoler ser således ud

Team Ringe Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 Mad og ernæring, AGU Basis, AGU, Vejledning Mette, Bettina, Helene, Bente, Anita Mette Paarup
Team 2 Mediegrafisk, Byg og Træ, AGU, Natur og Anlæg, OBU Jørn, Roland, Ole, Gitte, Tanja Jørn Lind
Team Faaborg Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 AGU, AGU Basis, it-support, Basis PGU/EGU (Svendborg), Omsorg, sundhed og pædagogik Helle, Vibeke, Peter, Kirsten, Magdalene, Tina Vibeke
Team 2 Byggeri, Træ og Metal, Natur og anlægspleje, Mad og ernæring Jakob, Allan, Trine, Dorte, Jørn, Dennis Trine
Team Svendborg Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 AGU og AGU Basis Helle, Ketil, Nikolaj, Lena W., Kim, Hanne, Dorte
Team 2 Mediegrafisk, Musisk produktion Roland, Ditte, Simon, Jacob, Line, Tommy Jacob
Team 3 Mad og ernæring, Omsorg, Sundhed og pædagogik, Basis, EGU (Svendborg og Faaborg) Helle, Silke, Inger, Laura, Susanne, Hanne, Trine, Ida R, Anni, Grethe Susanne
Team 4 Industri og design, Byggeri og træ, Ejendomsservice, Cykel/knallert værksted 2020 (vakant), Natur og anlægspleje Kevin, Carsten, Christian, Søren
Team  Basis (PGU) og (EGU) Thomas, Inger

Organisationsdiagram

Mission og Vision

Visionen for FGU Syd- og Midtfyn

 

Vi er et fællesskab med høj faglighed og kærlige benspænd, hvor vi sammen er undersøgende på din vej til job og uddannelse i et meningsfuldt liv.

Vi er vært for din fremtid

 

Missionen for FGU Syd- og Midtfyn

 

At alle unge under 25 år får lige adgang til ungdomsuddannelser, arbejde og mulighed for at træffe bæredygtige valg* i et demokratisk samfund.

Vi arbejder med elevernes læring med afsæt i de 15 didaktiske principper.

Vi samarbejder med eleverne om at løfte kvaliteten i deres uddannelse.

Vi arbejder systematisk med elevernes fremmøde, trivsel og overgangene til uddannelse eller arbejde.

Elevernes læring og trivsel er et fælles ansvar

 

*Med bæredygtighed mener vi, at vi træffer valg med afsæt i hensynet til ansvar for økonomi, sociale forhold og klima/miljø hensyn.

 

Pejlemærker

 

Fremmøde

Kom og sæt håndtryk

Mennesker gror bedre sammen – her er der håndsfrihed

Trivsel

Alle går glade hjem

Alle er en ligeværdig del af fællesskabet og bliver mødt af kærlige krav og

dygtighed.

Overgang

Spejl og kikkert
Du er på vej mod nye mål med indsigt og udsyn

Fakturering

Fakturaer til FGU Syd- og Midtfyn skal være elektroniske og opfylde en række krav, som du kan se her på siden.

 

FGU Syd- og Midtfyns CVR- og EAN-nummer:

CVR-nummer: 39815885
EAN-nummer: 5798000561816

 

Krav til elektroniske fakturaer:

FGU Syd- og Midtfyn modtager kun elektroniske fakturaer.
Fakturaen skal opfylde følgende krav:

 • Fakturaen eller kreditnotaen skal være stilet til:

FGU Syd- og Midtfyn
Tipsvænget 19
5700 Svendborg

 • Fakturaen skal sendes til EAN-nummer: 5798000561816
  • Fakturaen skal indeholde:
   – leverandørens CVR-nummer
   – navn på den medarbejder der har bestilt og afdeling
   – leveringsadresse (da vi har skoler i Ringe, Faaborg og Svendborg)
   – fakturanummer og fakturadato skal fremgå tydeligt.
 • Det leverede skal være beskrevet på fakturaen samt pris og momsbeløb.
 • Den elektroniske faktura skal være udformet i OIOUBL-format

Kvalitetssystem

Indhold er på vej…

Kontrolrapport

Her kan du finde vores kontrolrapporter fra Faaborg, Ringe og Svendborg

Kontrol Rapport Svendborg

Kontrol Rapport Ringe

Kontrol Rapport Faaborg