Organisation

Organisation

Her kan du læse om FGU som organisation

Bestyrelsen

Bestyrelsen for den forberedende grunduddannelse (FGU) på Syd- og Midtfyn

Navn Baggrund Udpeget af
Allan Kruse
Formand
akru@sesg.dk
Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Erhvervsskolerne
Sten Jensen
Næstformand
A-kasseleder
3F Bygningsarbejderne Fyn
FH Sydfyn
Lea Haahr Medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Formand for Opvækst- og Læringsudvalget
Faaborg-Midtfyn Kommune
Minna Henriksen Medlem af kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune.
Formand for Børn og ungeudvalget
Ærø Kommune
Hanne Ringgaard Møller Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Svendborg Kommune
Ulrik Kølle Formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Langeland Kommune
Freddy Nymark Knecht Formand for Metal Sydfyn FH Sydfyn
Carl Aage Jensen Formand for bestyrelsen i C.C. Jensen A/S Dansk Industri
Lars Esbensen Murermester Dansk Industri
Dansk Byggeri
Bjarne Schytt Nielsen Skoleleder på Tingagerskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestyrelsen
Jørn Lind FGU-lærer Medarbejderrepræsentant Med stemmeret
Kristian Damsgaard EGU-vejleder Medarbejderrepræsentant Uden stemmeret
Einour Mohamad Tilforordnet af elevrådet Elevrådet

Ledelsen

Ledelsen for den forberedende grunduddannelse (FGU) på Syd- og Midtfyn

Ene Wolfsberg
Direktør
2325 9414

ew@fgusydogmidtfyn.dk

Lennart Simonsen
Økonomi og administrationschef
2016 5135

ls@fgusydogmidtfyn.dk

Charlotte Løkke                    
Uddannelseschef
Svendborg
2380 0830

cl@fgusydogmidtfyn.dk

Birgit Lykke Hansen
Uddannelseschef
Faaborg og Ringe
2343 3217

blh@fgusydogmidtfyn.dk

Rikke Klokker Grønning
Uddannelseschef
Svendborg

rkg@fgusydogmidtfyn.dk

Teams

TEAMS på de tre skoler ser således ud

Team Ringe Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 Byg og Træ, Natur og Anlæg, AGU Jørn Lind, Ole Høngaard Jensen, Gitte Albert Jørgensen Jørn Lind
Team 2 Mad og ernæring, AGU Mette Paarup, Helene B. Konner, Bente Kofod Nørgaard-Sørensen, Anita Scharff Mette Paarup
Team Faaborg Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 Mad og Ernæring Vibeke Plehn, Jørn Sønder, Dennis Ørnholm Pedersen, Magdalene Kiilerich Vibeke Plehn
Team 2 AGU, Byg og bolig, Omsorg og Sundhed Vibeke Nørgaard, Allan Knudsen, Christina Hegelund Jensen, Nikolaj Møller-Nielsen, Jacob Tænner Vibeke Nørgaard
Team Svendborg Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 Mediegrafisk, Musik, AGU og AGU Basis Roland Vogt, Søren Juul, Tommy Jørgensen, Sara Benedictsen Nislev, Kim Kaspersen, Dorte Nielsen Kim Kaspersen
Team 2 Industri og Design, Byggeri og Træ, Ejendomsservice, Natur og Anlæg Kevin Larsen, Carsten Henriksen, Søren Bøgdal, Lone Høgh Jensen, Ketil Bo Amtrup Søren Bøgdal
Team 3 Mad og ernæring, Omsorg, sundhed og pædagogik, EGU (Svendborg og Faaborg) Helle Brun Jessen, Silke Lüders, Anni Lykke Nyholm, Julie Prahl Junge Larsen, Trine Koustrup, Kristian Damsgaard Trine Koustrup

Organisationsdiagram

Mission og Vision

Visionen for FGU Syd- og Midtfyn

 

Vi er et fællesskab med høj faglighed og kærlige benspænd, hvor vi sammen er undersøgende på din vej til job og uddannelse i et meningsfuldt liv.

Vi er vært for din fremtid

 

Missionen for FGU Syd- og Midtfyn

 

At alle unge under 25 år får lige adgang til ungdomsuddannelser, arbejde og mulighed for at træffe bæredygtige valg* i et demokratisk samfund.

Vi arbejder med elevernes læring med afsæt i de 15 didaktiske principper.

Vi samarbejder med eleverne om at løfte kvaliteten i deres uddannelse.

Vi arbejder systematisk med elevernes fremmøde, trivsel og overgangene til uddannelse eller arbejde.

Elevernes læring og trivsel er et fælles ansvar

 

*Med bæredygtighed mener vi, at vi træffer valg med afsæt i hensynet til ansvar for økonomi, sociale forhold og klima/miljø hensyn.

 

Pejlemærker

 

Fremmøde

Kom og sæt håndtryk

Mennesker gror bedre sammen – her er der håndsfrihed

Trivsel

Alle går glade hjem

Alle er en ligeværdig del af fællesskabet og bliver mødt af kærlige krav og

dygtighed.

Overgang

Spejl og kikkert
Du er på vej mod nye mål med indsigt og udsyn

 

FGU’s didaktiske grundlag

Vores didaktiske grundlag kan ses i denne interaktive grafik (HTML)

Du kan også downloade den som i PDF format her

Vedtægter for FGU Syd- og Midtfyn

Strategi for Finansiel Risikostyring for FGU Syd- og Midtfyn

Fakturering

Fakturaer til FGU Syd- og Midtfyn skal være elektroniske og opfylde en række krav, som du kan se her på siden.

 

FGU Syd- og Midtfyns CVR- og EAN-nummer:

CVR-nummer: 39815885
EAN-nummer: 5798000561816

 

Krav til elektroniske fakturaer:

FGU Syd- og Midtfyn modtager kun elektroniske fakturaer.
Fakturaen skal opfylde følgende krav:

 • Fakturaen eller kreditnotaen skal være stilet til:

FGU Syd- og Midtfyn
Ryttervej 59
5700 Svendborg

 • Fakturaen skal sendes til EAN-nummer: 5798000561816
  • Fakturaen skal indeholde:
   – leverandørens CVR-nummer
   – navn på den medarbejder der har bestilt og afdeling
   – leveringsadresse (da vi har skoler i Ringe, Faaborg og Svendborg)
   – fakturanummer og fakturadato skal fremgå tydeligt.
 • Det leverede skal være beskrevet på fakturaen samt pris og momsbeløb.
 • Den elektroniske faktura skal være udformet i OIOUBL-format

Kontrolrapport

Her kan du finde vores kontrolrapporter fra Faaborg, Ringe og Svendborg

Kontrol Rapport Svendborg

Kontrol Rapport Ringe

Kontrol Rapport Faaborg

Whistleblower Ordning

Offentliggørelse af oplysninger om FGU Syd- og Midtfyns whistleblowerordning

I overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere informeres hermed på hjemmesiden om den generelle aktivitet i FGU Syd- og Midtfyns whistleblowerordning for perioden 17. december 2021 til 31. december 2022.

For overskuelighedens skyld er de oplysninger, som FGU Syd- og Midtfyn er forpligtet til at offentliggøre indsat i nedenstående skema.

 

 

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, som er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse Overordnede temaer for indberetninger, der ikke er afvist
0