Organisation

Organisation

Her kan du læse om FGU som organisation

Bestyrelsen

Bestyrelsen for den forberedende grunduddannelse (FGU) på Syd- og Midtfyn

Navn og adresse Tlf./mobil E-mail Baggrund Udpeget af
Henrik Nielsen
Formand
23924979 Nielsen@svendborg.dk Formand for Børne- og Ungeudvalget
Næstformand i Miljø- og Naturudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Byrådsmedlem for Konservative i Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Lisa Pihl Jensen
Næstformand
23242478 lpj@langelandkommune.dk Viceborgmester og sundhedsudvalgsformand Langeland Kommune
Kim Aas Christensen 72531715 kaa@fmk.dk Medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Formand for Udvalget for Opvækst og Læring
Faaborg-Midtfyn Kommune
Minna Henriksen 61745940 mhe-kb@aeroekommune.dk Medlem af kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune.
Formand for Kultur- og Socialudvalget
Ærø Kommune
Sten Jensen
Medlem af Forretningsudvalget
70300814 sten.jensen@3f.dk A-kasseleder
3F Bygningsarbejderne Fyn
LO
Freddy Nymark Knecht 21432519 frnk@danskmetal.dk Formand for Dansk Metal LO
Carl Aage Jensen
C.C. Jensen A/S
22222950

 

 

caj@cjc.dk

Formand for bestyrelsen i C.C. Jensen A/S Dansk Industri
Lars Esbensen 40252091
62541390
lars@esben.dk Murermester, Jelle-Bo udlejning Dansk Byggeri
Lokalforening Sydfyn
Allan Kruse
Medlem af Forretningsudvalget
Svendborg Erhvervsskole
72225701 akru@sesg.dk Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Erhvervsskolerne
Ketil Bo Amtrup
Medlem af forretningsudvalget
uden stemmeret
24756496

 

kba@fgusydogmidtfyn.dk FGU lærer Medarbejderrepræsentant
Mette Hesseldahl Laubel
Medlem af forretningsudvalget
med stemmeret
40303396

 

mhl@fgusydogmidtfyn.dk FGU lærer Medarbejderrepræsentant
Selvsupplerende medlem
Vakant
Elevrepræsentant
Vakant
Elevtilforordnet
Vakant
Ene Wolfsberg 23259414 ew@fgusydogmidtfyn.dk Direktør for FGU Syd- og Midtfyn

Teams

TEAMS på de tre skoler ser således ud august 2019

Team Ringe Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 AGU, AGU Basis, Mediegrafisk Bente, Gitte, Mette Laubel, Tanja Mette Laubel
Team 2 Mad og ernæring, Natur og anlægspleje, Bolig
og træ, Basis, EGU
Mette, Bettina, Cecilie, Ole, Jørn Lind Jørn Lind
Team Faaborg Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 AGU, AGU Basis, it-support Helle, Vibeke, Peter, Vibeke Vibeke
Team 2 Byggeri, Træ og Metal, Natur og anglægspleje Jakob, Allan, Trine, Dorte, Mogens (KUU) Trine
Team 3 Basis PGU/EGU(Svendborg), Mad og ernæring, Omsorg sundhed og pædagogik Kirsten, Magdalena, Jørn Sønder, Dennis, Tina Kirsten
Team Svendborg Fagområde FGU lærer Teamkoordinator
Team 1 AGU og AGU Basis Kim, Hanne, Mette Marie, Dorte, Carsten Dorte
Team 2 Mediegrafisk, Musisk produktion Roland, Ditte, Simon, Jacob, Line, Tommy Jacob
Team 3 Mad og ernæring, Omsorg, Sundhed og pædagogik, Basis, EGU (Svendborg og Faaborg) Helle, Silke, Inger, Laura, Susanne, Hanne, Trine, Ida R, Anni, Grethe Susanne
Oplevelser og events 2020 (Vakant)
Team 4 Industri og design, Byggeri og træ, Ejendomsservice, Cykel/knallert værksted 2020(Vakant) Natur og anlægspleje Kim, John, Stefan, Ida, Lone, Ketil,Thomas Ida List

Organisationsdiagram

Organiseringen-af-FGU-Syd-og-Midtfyn-2019_Web

Mission og Vision

Visionen for FGU Syd- og Midtfyn

 

Vi er et fællesskab med høj faglighed og kærlige benspænd, hvor vi sammen er undersøgende på din vej til job og uddannelse i et meningsfuldt liv.

Vi er vært for din fremtid

 

Missionen for FGU Syd- og Midtfyn

 

At alle unge under 25 år får lige adgang til ungdomsuddannelser, arbejde og mulighed for at træffe bæredygtige valg* i et demokratisk samfund.

Vi arbejder med elevernes læring med afsæt i de 15 didaktiske principper.

Vi samarbejder med eleverne om at løfte kvaliteten i deres uddannelse.

Vi arbejder systematisk med elevernes fremmøde, trivsel og overgangene til uddannelse eller arbejde.

Elevernes læring og trivsel er et fælles ansvar

 

*Med bæredygtighed mener vi at vi træffer valg med afsæt i hensynet til ansvar for økonomi, sociale forhold og klima/miljø hensyn.

 

Pejlemærker

 

Fremmøde

Kom og sæt håndtryk

Mennesker gror bedre sammen – her er der håndsfrihed

Trivsel

Alle går glade hjem

Alle er en ligeværdig del af fællesskabet og bliver mødt af kærlige krav og

dygtighed.

Overgang

Spejl og kikkert
Du er på vej mod nye mål med indsigt og udsyn

 

Kvalitetssystem

Indhold er på vej…

Kontrolrapport

Kontrolrapport Svendborg

Kontrolrapport Ringe kommer snart

Kontrolrapport Faaborg kommer snart