FGU

”Vi skal have skabt nogle bedre overgange” – bestyrelsessmedlem birgit villebro

Birgit Villebro, bestyrelsesmedlem på FGU Syd- og Midtfyn – udpeget til bestyrelsen af FGU Syd- og Midtfyns bestyrelse.

Hvad er FGU Syd- og Midtfyn her for – den centrale opgave/mål?

Birgit Villebro er bestyrelsesmedlem på FGU Syd- og Midtfyn. Hun er uddannet lærer og er i dag skoleleder på Nymarkskolen i Svendborg.

Den centrale opgave for FGU Syd- og Midtfyn er at hjælpe alle de unge, som af forskellige årsager ikke er klar til job eller uddannelse efter 9. og 10. klasse. Der kan være mange gode grunde til, at de ikke er klar. Nogle har faglige udfordringer, men ofte handler det om personlige eller sociale udfordringer. Nogle mangler mod, struktur, mødestabilitet, selvværd eller selvindsigt, og det er desværre ikke alt, vi får løftet i grundskolen. Så FGU Syd- og Midtfyn skal hjælpe de her unge og få dem videre til et godt liv.

Hvad vil du som bestyrelsesmedlem arbejde for på FGU Syd- og Midtfyn?

Jeg tænker, at jeg er valgt til bestyrelsen, fordi jeg som skoleleder for en stor udskolingsskole repræsenterer grundskolen. Så jeg vil arbejde for en tydeliggørelse af FGU i mit netværk på grundskoleområdet, og så har jeg især fokus på det gode overgangsarbejde. Hvor vi skal arbejde på at få nogle bedre overgange mellem grundskolen og FGU – gennem KUI – den kommunale ungeindsats.
Helt personligt har jeg en særlig interesse for senankomne flygtninge, som vi også har en del af på FGU Syd- og Midtfyn. Da Danmark modtog mange bosniske flygtninge i 1990’erne, arbejdede jeg to år for Dansk Flygtningehjælp, og der fik jeg en særlig indsigt og interesse for senankomne flygtninge. I mine jobs som både skoleleder for Østre Skole og Nymarkskolen i Svendborg har vi i mange år haft modtageklasser, så jeg har et særligt fokus på netop den gruppe.

Hvad mener du om FGU – den forberedende grunduddannelse?

FGU er en meget vigtig uddannelse for os alle sammen – både for de unge, som har brug for en lidt mere håndholdt indsats i en vigtig fase af deres liv – men også for alle os andre i et samfundsfællesskab. Så det er en rigtig vigtig uddannelse, som virkelig skal have lov til at udfylde sin opgave og mission.

Hvad er det gode ved FGU?

Som jeg ser det, er det gode ved FGU, at den samler en hel masse tidligere tilbud under ét samt uddannelsens fleksibilitet. På FGU er der løbende optag, så man kan gribe eleverne, når de er motiverede – de behøver ikke vente et halvt år for at komme i gang.
Samtidig kan FGU tilbyde individuelle forløb tilpasset den enkelte unge, og uddannelsens store fokus på det anvendelsesorienterede giver motivation til læring, fordi der er så tydelig en sammenhæng mellem boglig undervisning og praksis. Værkstederne med linjer ud til virkeligheden er også noget af det gode ved FGU.

Hvad er udfordringerne i forhold til at løfte FGU?

Det har været og er fortsat en kæmpestor opgave at skabe noget helt nyt, som FGU er. Hvor man skal lægge skinner, mens man kører med højhastighedstog. Hvor man skal fusionere forskellige uddannelser samt skabe en ny kultur, som er attraktiv for både de unge og medarbejderne – og samtidig køre drift. Hvor der ikke er noget, der hedder, hvad gjorde vi sidste år. Det giver for eksempel noget usikkerhed omkring budgetlægning, for man kan ikke bare lige gå fem år tilbage.
Det er der en kæmpe frihed i, men det er også hårdt arbejde.
Samtidig er der lavet en lovgivning, som ikke tager tilstrækkeligt højde for geografi og transporttid, og hvor de fysiske rammer mange steder ikke passer til lovgivningens krav.

Hvilke pejlemærker for fremtiden mener du, er de vigtigste for FGU Syd- og Midtfyn?

De vigtigste pejlemærker er for det første at gøre det, FGU er sat i verden for – nemlig at hjælpe vores elever godt videre i deres liv.
Derudover er det vigtigt, at både unge, forældre, vejledere og undervisere kender FGU Syd- og Midtfyn for noget godt.

Kort om Birgit Villebro
Birgit Villebro er uddannet lærer og har siden 2011 været skoleleder på udskolingsskolen Nymarkskolen i Svendborg.
Længere tilbage har hun været lærer, viceskoleleder og skoleleder på forskellige folkeskoler.
Da Danmark i 1990’erne modtog mange bosniske flygtninge, holdt Birgit Villebro to års orlov fra skoleverdenen og arbejdede i stedet hos Dansk Flygtningehjælp.
Hele hendes arbejdsliv har handlet om uddannelse af børn og unge, og hun brænder rigtig meget for at give status til det praktiske, som der arbejdes meget med på FGU.