Niels Bie

Niels Bie

Linjelærer – Grafisk

Niels Bie

Afdeling: Svendborg
Fag: Administrationen