Lennart Simonsen

Lennart Simonsen

Linjelærer – Grafisk

Lennart Simonsen

Afdeling: Svendborg
Fag: Ledelsen