Lennart Simonsen

Lennart Simonsen

Linjelærer – Grafisk

Lennart Simonsen

Afdeling: Svendborg
Fag: Ledelsen

Telefon: 20165135
E-mail: ls@fgusydogmidtfyn.dk