Keld Gjersen

Keld Gjersen

Linjelærer – Grafisk

Keld Gjersen

Afdeling: Svendborg
Fag: Administrationen

Telefon: 24253468
E-mail: kg@fgusydogmidtfyn.dk