Hvorfor vælge FGU?

Hvorfor vælge FGU Syd- og Midtfyn?

  • Er du i tvivl om, hvilken vej du skal vælge for at blive klar til at gennemføre en uddannelse eller finde et job?
  • Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?
  • Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?
  • Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller samfundsfag?
  • Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at producere varer og løse opgaver ude hos kunder eller på værksteder eller ved at være i praktik?
  • Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?

Så kan FGU være, rigtige valg for dig.

Varighed

FGU kan tage op til 2 år. Hvor længe du kan gå på FGU bliver fastsat i en uddannelsesplan og målgruppevurdering, som du laver i samarbejde med din vejleder i den kommunale ungeindsats. Planen beskriver bl.a. dine mål, hvilket spor du skal følge og hvilket niveau, du starter på.
Din uddannelsesplan indeholder en forventet start- og slutdato og dit forventede start- og slutniveau på uddannelsen. På FGU-institutionen bliver der lavet en forløbsplan sammen med dig ud fra din uddannelsesplan. Forløbsplanen fastlægger dit konkrete forløb på FGU.

De tre spor (AGU, PGU og EGU) starter i august og januar, men hvert spor starter med et basisforløb, som man kan starte på til hver en tid. Du vil gå på basisforløbet frem til næste semesterstart, og derefter starter du på den linje, du har valgt.

Når du gennemfører din FGU får du et uddannelsesbevis som bevis på de nyerhvervede kompetencer. Afslutter du inden får du et kompetencebevis.
Hvis du opnår dit uddannelsesmål hurtigere end forventet, fx fordi du bliver klar til at starte på en erhvervsuddannelse eller hf, kan du afslutte dit FGU forløb, og få bevis for gennemførsel. Hvis du har brug for længere tid til at opnå dit mål end de 2 år, skal din kommunale vejleder godkende forlængelse af din uddannelse.

Opbygning

Afsøgningsforløb

Hvis du, dine forældre eller kommunen er i tvivl om, hvorvidt FGU er noget for dig, så kan du starte på et 2-ugers afsøgningsforløb på FGU skolen, hvor du kan få en fornemmelse af, hvad det går ud på, hvordan dagligdagen fungerer på skolen, få erfaring med forskellige fagområder og få vurderet dit niveau i dansk og matematik. Så kan skolen også få et bedre indtryk af, om FGU er noget for dig.

Du behøver ikke at være målgruppevurderet for at starte på afsøgningsforløbet, den kan nemlig også indgå som en forberedende del af vurderingen. Efter et afsøgningsforløb kan det så endelig bestemmes, om FGU er noget for dig.

Uddannelsesplan for dig

Når du er vurderet i målgruppen for FGU, skal du lave en uddannelsesplan sammen med en vejleder fra kommunen. I skal sammen finde ud af, hvad målet for din FGU skal være i forhold til at kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller job efter FGU. Du skal vælge, hvilket spor du vil på, og hvad du kunne tænke dig af praktikmuligheder, og hvor længe du regner med, at din FGU skal vare. Du kan nemlig begynde og slutte på det niveau, der passer lige til dig.

I din uddannelsesplan skal der også stå, om skolen skal hjælpe dig med nogle udfordringer og vanskeligheder, og hvad du tidligere har fået af hjælp. Det kan fx være, hvis du er ordblind. Når du laver en omhyggelig uddannelsesplan, så har FGU skolen det bedste udgangspunkt for at lave en god uddannelse for dig.

FGU skolen skal foretage en vurdering af dit dansk- og matematikniveau ved start. Så skal skolen tage udgangspunkt i din uddannelsesplan og lave en forløbsplan sammen med dig, hvor I beskriver, hvad du skal træne, hvilken hjælp du har brug for, og hvilke mål I sammen skal nå for dine personlige, faglige og sociale kompetencer

☀️ VI ER GÅET PÅ SOMMERFERIE! God sommer, og på gensyn d. 5. August ☀️ (Telefon åbner i uge 31)