Natur og Anlægspleje

Natur og Anlægspleje

Er for dig som:

  • Tænker uddannelse inden for entreprenør, maskinstationer, anlægsgartner eller som skov- og naturtekniker, naturvejleder, gartneri, landmand, ejendomsservicetekniker, noget med friluft mv.
  • Gerne vil prøve kræfter med småmaskiner og værktøj.
  • Har lyst til at vedligeholde skolens naturområder.
  • Godt kan lide at arbejde udenfor og drømmer om at være i naturen
  • Gerne vil have viden om og forståelse for natur, miljø og naturfaglige sammenhænge.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Mindre gartneropgaver som græsslåning, hækklipning, udendørs oprydning m.m.
  • Mindre anlægningsopgaver som plantning af hæk, genoprettelse af bede, anlæggelse af nye bede, opførsel af stengærder m.m.
  • Dyrkning af frugt og grønt i skolens køkkenhave.
  • Fældning af træer, savning og brændekløvning herunder motorsavskursus.

Arbejdsformer:

På Natur- & Anlægspleje kommer du både til at arbejde selvstændigt og sammen med andre. Da vi arbejder med faglige mål på forskellige niveauer, finder vi i fællesskab ud af, hvad der virker for dig.
Vi opstiller individuelle mål for dig og fælles mål for holdet, som du bliver en del af.

Du vil lære mange forskellige maskiner og redskaber at kende. Du vil indgå i det daglige arbejde på skolen, hvor vores institution har brug for, at det, vi laver, er i orden, så alle tre skoler fremstår pæne og vedligeholdt. Der vil være perioder, hvor vi arbejder ude hos kunder.

Dansk og matematik samt PASE vil delvist være en integreret del af undervisningen, men kan også være traditionel klasseundervisning, hvor du arbejder med fagene i undervisningen med udgangspunkt i dit niveau og ud fra dine egne mål i forløbsplanen.

Læs mere om den almene grunduddannelse (AGU) her

Læs mere om erhvervsuddannelsen (EGU) her

☀️ VI ER GÅET PÅ SOMMERFERIE! God sommer, og på gensyn d. 5. August ☀️ (Telefon åbner i uge 31)