Line Palle Jørgensen

Line Palle Jørgensen

Linjelærer – Grafisk

Line Palle Jørgensen

Afdeling: Svendborg
Fag: Dansk, Engelsk, Ordblindeundervisning