Kim William Kaspersen

Kim William Kaspersen

Linjelærer – Grafisk

Kim William Kaspersen

Afdeling: Svendborg
Fag: Dansk, Identitet og medborgerskab