Kim Staus Jacobsen

Kim Staus Jacobsen

Linjelærer – Grafisk

Kim Staus Jacobsen

Afdeling: Svendborg
Fag: Indutri & Design