Ketil Amstrup

Ketil Amstrup

Linjelærer – Grafisk

Ketil Amstrup

Afdeling: Svendborg
Fag: Dansk, Ordblindeundervisning