FGU

Retningslinjer vedr. covid-19 selvtest

Kære elever og forældre

Fra tirsdag den 6. april 2021 har FGU Syd- og Midtfyn, som andre ungdomsuddannelser, fået lov til at eleverne kommer på skolerne 50% – det vil sige hver anden uge. Den anden uge vil der være virtuel undervisning.

Vi glæder os meget til at kunne få flere elever ind på skolerne, og har lagt planer og forberedelser, så det kan foregå efter alle sikkerhedsforskrifter.

Der er et krav om, at alle elever og ansatte kan fremvise en negativ coronatest, der ikke er mere end 72 timer gammel fra testtidspunktet.

Som et nyt tiltag kan eleverne på FGU Syd- og Midtfyn udføre selvtest under supervision på skolen.

Selvtest foregår ved, at man fører en lille podepind cirka 2 centimeter ind i næsen og roterer den i 15 sekunder. Det tager 15-30 minutter, før der er svar, der kan aflæses på sundhed.dk.

Under selvtestning på holdet vil der altid være en supervisor til stede, der er uddannet til at sikre, at det foregår efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Skolen stiller supervisorer til rådighed for selvtest som udgangspunkt mandag, onsdag og fredag morgen fra kl. 8.00-9.30, og det bliver en del af undervisningen på skolen.  Elevens kontaktlærer samt supervisor vil være til stede under testningen.

FGU Syd- og Midtfyn foretager ikke test af eleverne.

Hvis man som elev ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om at udføre selvtest, henvises der til testcentrene, som findes rundt omkring i kommunerne. 

Når du tester dig selv på skolen, bliver dit navn, testdatoen og resultatet registreret. FGU Syd- og Midtfyn sørger for dagligt at indberette testresultaterne til sundhedsdatastyrelsen, så resultatet efterfølgende kan aflæses på sundhed.dk. FGU Syd- og Midtfyn gemmer testresultaterne i 14 dage, hvorefter de slettes[1].

Skulle det vise sig, at der er elever, der møder ind på skolen uden en gyldig test, hjemsendes eleven med træk i skoleydelse uden krav på nødundervisning, indtil der foreligger et negativt testresultat.

Ved positivt testsvar skal eleven efterfølgende have taget PCR-test i et testcenter. Man må ikke benyttes offentlig transport til nærmeste testcenter, hvis testen er positiv for ikke at udsætte andre for evt. smittefare.

Tirsdag den 6. april er første skoledag efter påskeferien. Her skal alle elever møde ind med en negativ test, som de skal fremvise til deres kontaktlærer ved ankomsten til skolen.  Husk testen må højst være 72 timer gammel. Første selvtestdag på skolen bliver i løbet af uge 14, når vi har fået alt udstyret på plads.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen igen. Vi minder hinanden om, at testning ikke må stå alene. Skolen skal stadig være inddelt i zoner, alle skal vaske hænder, bære mundbind og holde afstand.

Vi gør alt, hvad vi kan for at være klar til at tage godt imod alle efter påskeferien. Hvis der er noget, som du er i tvivl om, skal du henvende dig til din kontaktlærer eller skolens ledelse. Det er vigtigt for os, at I føler jer trygge og er med på, hvad der forventes af jer.

Vi ved godt, at der er mange informationer at holde styr på, så spørg os endelig. Kontaktlærerne vil også gennemgå indholdet i dette brev, når I mødes igen.

Jeg vil ønske alle en rigtig god påskeferie. Pas godt på jer selv til vi ses igen den 6. april 2021.

Venlig hilsen

Ene Wolfsberg

Direktør, FGU Syd- og Midtfyn


[1] Ifølge Databeskyttelsesforordningens §13 er du hermed underrettet herom.