FGU

Info vedr. prøver og standpunktskarakterer

Kære elev på FGU Syd- og Midtfyn

Her kommer information om prøver og standpunktskarakterer for dig, der afslutter i juni 2021 på FGU.

· Normalt (uden Covid-19) skal alle elever, der afslutter FGU op til en prøve i dansk, matematik og et udtrukket valgfag. Har du kun dansk, matematik og PASE skal du op i disse tre fag.

· På grund af Covid-19 er alle prøver på FGU i juni 2021 aflyst og erstattet af en standpunktskarakter. Det vil sige at standpunktskarakteren skrives ind som prøvekarakter i de fag, du ellers skulle have været til prøve i.

· Ved afslutning af FGU gives standpunktskarakterer i alle de fag, du har haft, og standpunkts-karaktererne kommer til at stå på beviset – gælder også juni 2021.

· Standpunktskarakteren gives på baggrund af din faglige dokumentation og præstation i faget. Dokumentationen kan være indholdet i din arbejdsportfolio samt besvarelse af opgaver givet af din lærer. Standpunktsbedømmelsen skal vise dit aktuelle standpunkt målt i forhold til fagets mål.

· Læreren kan lade dig udarbejde noget, der svarer til en præsentationsportfolio på baggrund af din arbejdsportfolio. Du fremlægger dette arbejde for din lærer, som derved får et bedre grundlag at give en standpunktskarakter på. Dette kan også gøres virtuelt, hvis vi ikke bliver genåbnet inden sommer, hvilket vi på ingen måde håber bliver en realitet.

· Du har mulighed for at klage over din standpunktsbedømmelse i henhold til Eksamensbekendtgørelsen §36-42 om klageprocessen over prøver (retsinformation.dk).

Hold ud og hold ved i denne tid, hvor vi ikke kan være i sammen i fællesskabet grundet Covid-19. Vi ved, at det for nogle kan slide på motivationen, og meningen med at være i gang med sin uddannelse kan forsvinde. Andre har det helt anderledes og oplever sig motiveret og øver sig i at lære på en ny måde. Der er ikke den rigtige eller den forkerte måde at komme igennem denne tid på. Det, der tæller er, at alle kommer med og ingen bliver efterladt alene.

Jeg ønsker jer alt det bedste!

Venlig hilsen Ene Wolfsberg Direktør