Hvad er FGU

Hvad er FGU?

Hvad er FGU Syd- og Midtfyn?

FGU er en ny uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job. Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af 3 forskellige uddannelsesspor: Almen grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Er du i tvivl, om FGU er det rette tilbud for dig, kan du komme på et afsøgningsforløb

På FGU tilbydes undervisning i forskellige erhvervsfaglige temaer og ni almene fag. Undervisningen er helhedsorienteret og praksis- og anvendelsesorienteret. De faglige temaer giver viden, færdigheder og kompetencer til forskellige områder inden for erhvervsuddannelse og afsluttes med et kompetence- eller uddannelsesbevis. De almene fag kan give dig adgang til erhvervsuddannelser eller gymnasiale uddannelser.

FGU tager op til 2 år. FGU Syd- og Midtfyn udbydes på 3 skoler i henholdsvis Svendborg, Faaborg og Ringe.

Godt at vide om FGU

 • Praksisorienteret dansk og matematik i alle spor
 • Mulighed for almene fag på intro, G, E, D niveau der afsluttes med eksamen
 • Mulighed for erhvervstræning i virksomheder i op til 4 uger
 • Virksomhedspraktik med praktikaftale i EGU sporet
 • Kombinationsforløb på erhvervsskoler
 • Specialpædagogisk støtte (SPS)
 • Integreret ordblindeundervisning
 • Forløbsplan med individuelle mål
 • Du får skoleydelsen, mens du går på FGU ( se satserne under ”elev”)
 • Holdfællesskab
 • Et ungemiljø lavet til unge af unge
 • Aktive elevråd med reel indflydelse
 • Altid en hånd i ryggen på dage med modvind