FGU

CORONAVIRUS (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Det blev den 3. marts 2020 udmeldt fra de danske sundhedsmyndigheder, at alle personer, som har opholdt sig i særligt udpegede risikoområder, og er vendt tilbage til Danmark efter den 2. marts 2020 bør gå i karantæne i 14 dage for at forebygge smitte. Dette også selvom man ikke har symptomer.

Hvis der er elever som har opholdt sig i risikoområder, skal de blive hjemme i 14 dage og følge undervisningen hjemmefra, så godt som det er muligt.

Alle elever og ansatte, som udviser symptomer og enten har været i kontakt med smittede eller er kommet hjem fra et udpeget risikoområde, bør kontakte egen læge og derudover orientere skolen omgående.

Det er forventningen, at alle elever og ansatte følger sundhedsmyndighedernes fremadrettede udmeldinger. Det betyder, at det ikke er acceptabelt at rejse til områder, hvor man direkte frarådes at tage til, sådan at man efterfølgende vil skulle i karantæne.

Situationen omkring smitte med Coronavirus/COVID-19 håndteres indtil videre primært med et sundhedsmæssigt fokus på at begrænse smitten ved at inddæmme sygdommen. Regeringen og myndighederne følger løbende situationen tæt, og der er nu behov for at iværksætte en række tiltag med henblik på yderligere at hæmme smittespredning.

Aktuelle og faktuelle informationer om Coronavirus, findes på Sundhedstyrelsens hjemmeside

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Ønskes yderligere informationer og oplysninger, bedes man kontakte sin kontaktlærer eller vejleder på skolen.